110000
passeringar per vecka
16
kvadratmeter bildyta
4536
stycken visningar på 10 sek under en vecka med 5 % skärmtid

58°21’45.6″N
12°18’49.5″E

Den här skärmen är placerad utanför Quality Hotel, vid den södra infarten till Vänersborg. Här når du dels de som pendlar mellan Trollhättan och Vänersborg, men även de Vänersborgare som handlar på Överby Köpcentrum.

Kontakta oss med din förfrågan

eller ring 0705 – 370 470