Vänersborg Södra Infarten

58°21’45.6″N
12°18’49.5″E

Den här skärmen är placerad vid den södra infarten till Vänersborg. Här når du dels de som pendlar mellan Trollhättan och Vänersborg, men även de Vänersborgare som handlar på Överby Köpcentrum.

Kontakta oss med din förfrågan på 0705 – 370 470