Digital utomhusreklam

Digital utomhusreklam har snabbt etablerat sig som en effektiv mediekanal. Genom att erbjuda ett högt observationsvärde och en överlägsen flexibilitet skapar digital utomhusreklam mervärden för dig som annonsör. Allt för en bättre reklaminvestering.

Högt observationsvärde

Reklamen här är oundviklig och möjligheten att visa rörliga buskap förstärker ditt erbjudande.

Flexibel schemaläggning

Boka din kampanj med önskad andel av skärmtiden (Share Of Voice). Möjligt att boka hela veckor eller under enskilda dagar.

Dynamiska kampanjer

Möjlighet att skapa dynamiska kampanjer som visar olika budskap vid olika tidpunkter av dygnet.

Relevant erbjudande

Det är enkelt att nå ut med rätt budskap, vid rätt tidpunkt och plats, till rätt målgrupp.