Vänersborg Ö

58°21’51.9″N
12°22’11.9″E

Den här skärmen står placerad vid rastplatsen, väster om Stålbron, mellan Vargön och Vänersborg. Här når du dels de som pendlar mellan Stallbacka/Trollhättan och Vänersborg, men även de Vänersborgare som handlar på Överby Köpcentrum.

Kontakta oss med din förfrågan på 0705 – 370 470