140000
passeringar per vecka
34
kvadratmeter bildyta
4608
stycken visningar på 10 sek under fyra dagar med 20 % skärmtid

58°18’45.8″N
12°18’20.3″E

Denna skärm sitter monterad på SIBA-Husets tak på Överby Köpcenter. Här når du stora delar av alla de som vistas på köpcentrets område. Skylten sitter högt och är strategiskt placerad så att alla som parkerar (3000 platser!) på huvudparkeringen ser den.

Kontakta oss med din förfrågan

eller ring 0705 – 370 470