Hem

HÖGT OBSERVATIONSVÄRDE

Reklamen här är oundviklig och möjligheten att visa rörliga budskap förstärker ditt erbjudande.

FLEXIBEL SCHEMALÄGGNING

Boka din kampanj med önskad andel av skärmtiden (Share Of Voice). Möjligt att boka hela veckor eller under enskilda dagar.

DYNAMISKA
KAMPANJER

Möjlighet att skapa dynamiska kampanjer som visar olika budskap vid olika tidpunkter av dygnet.

SÖDRA INFARTEN

Vänersborg 58.362582|12.313752| Södra infarten

SIBA-HUSET

Trollhättan 58.312721|12.305638| Överby

ÖSTRA INFARTEN

Vänersborg 58.364392|12.369980| Östra infarten

BJÖRNDALEN

Trollhättan 58.306398|12.313752| Björndalen

58.364392|12.369980|Östra infarten
58.362582|12.313752|Södra infarten
58.306398|12.313752|Björndalen
58.312721|12.305638|Överby

0705 – 370 470

info (@) screencenter.se